• Ebru Sanatı
  • Ebru Sanatı
  • Ebru Sanatı
  • Ebru Sanatı
  • Ebru Sanatı
  • Ebru Sanatı

EBRU  SANATI :

Bir kağıt boyama sanatı olan ebrunun nezaman ve nerede başladığı bilinmese de çıkış noktasının Uzakdoğu olduğu kesindir.Uzakdoğu’dan Orta Asya’ya gelmiştir. Orta Asya  

Dillerinden Çağatayca’da “ hare gibi, damarlı “ anlamına gelen “Ebre” kelimesi ebru sanatının bilinen ilk adıdır. İran’da ise “ bulut , bulutumsu” anlamına gelen “Ebri” kelimesi kullanılmıştır. Türkler de , suyun üzerine resim yapmak olarak tanımlayabileceğimiz bu sanata “ Ebru “ demişlerdir.

Selçuklularda ve Osmanlılarda ebrulu kağıtlar, resmi devlet belgeleri ve önemli metinlerin yazıldığı zemin kağıtları olarak kullanılmıştır. Başlangıçta tezhip, hat gibi sanatlarla birlikte kitap sayfalarında, ciltlerde, yazı kenarlarında kullanılmış olmakla birlikte günümüzde başlıbaşına bir sanat eseri olarak düşünülmekte ve sergilenmektedir.

Geleneksel olarak ebru yapımını; kitre ile yoğunlaştırılan suya, doğadan elde ettiğimiz boyaların sığır ödü ile karıştırılarak, gül dalı ve at kuyruğu kıllarından yapılan fırçalarla serpilmesi ve şekillendirilerek kağıda aktarılması olarak anlatabiliriz.

KAYNAK :
EBRİSTANBUL ( 2003 ) HİKMET BARUTÇUGİL